Om myter och svar

Sagrada Família, BarcelonaJag lovade för ett tag sen några personer att jag skulle skriva om varför jag tycker att religion är försvarbart. Sen dess har jag emellertid, som så ofta händer, ändrat en del av mina åsikter, och det här skiljer sig lite från det inlägg som jag då utlovade – förhoppningsvis till det bättre.  Jag sitter och läser i An Outline of Intellectual Rubbish av Bertrand Russell, som påminner om hur kyrkan i takt med tiden uppdaterar sin tolkning av Bibeln och upphör att predika en del av det som nyss var obestridlig sanning. ”[T]he clergy have fought a losing battle against science …” poängterar Russell.

Den här aspekten är också den som religionsmotståndare tycks anse den viktigaste: en massa människor tror på strunt i stället för det som är belagt. När det är det man fokuserar på, vilket man förvisso har god anledning att göra, är det svårt att gå med på en ursäktande inställning till religion som alternativ förklaringsmodell. Detta trots att religion gör ett bättre jobb att förklara vår situation i det att den går så långt som att ge oss syfte och sammanhang på ett sätt som vetenskap inte kan. Spela roll, säger den upprörde ateisten, det är trots allt bättre att se världen för vad den är än att leva i en fantasivärld – det om något ger oss faktiska svar. Jag håller med. Delvis.

Jag sa nyss att religion gör nåt som vetenskap inte kan, och jag hoppas att någon reagerade och blev upprörd så att jag kan spela vidare på den strängen. Vetenskap används till att stärka eller förkasta teorier, inte till att berätta historier. Om du ser på vetenskapliga fakta och kan utröna ett sammanhang därefter så är det inte tack vare vetenskapen, utan tack vare din egen fantasiförmåga. Om det är ett sammanhang som är solitt så har vetenskapen gjort ett starkt bidrag.

Religion är en saga som skiljer sig från andra sagor på så sätt att man har större anledning att sätta sig själv i förhållande till den. Hur mycket det än ger att grunna över andra berättelser så äger de inte samma pondus. Jag är själv inte religiös, men tar gärna avstamp i vad andra skrivit för att tolka mitt eget liv; däribland religiösa texter. Och dessa har fortfarande en tyngd som få andra texter kan hoppas uppnå, vilket förstås har att göra med den den höga ställning de haft under stora delar av historien, men också med att vi som människor har så nära till föreställningen om något högre, och att otroligt många tänkare har befattat sig med de berättelserna över åren. De kanske har haft fel om Gud, men deras utgångspunkt har antagligen oftast varit det mänskliga tillståndet. Det gör Gud till en reflexion av oss; honom skapad i vår avbild och inte tvärtom (undertecknat, En Poet).

Om jag säger att vi behöver sagor eller berättelser så vill jag inte att ni tror att jag menar, ”för vad är det här för värld om vi inte tillåter oss att tro på underverk och godhet?” Jag menar att den som saknar en berättelse – ett narrativ, för att använda ett ord från litteraturvetenskapen – för sitt liv och sin plats, blir fattigare. Jag tror att man kan leva utan det men till det sämre. Härmed inte sagt att den berättelsen behöver innehålla en gud, eller magi över huvud taget, men jag tycker inte att någon ska dra sig för att använda det bildspråk som han eller hon föredrar. I mina ögon finns det goda anledningar att förhålla sig till just en gud, men kanske ännu bättre anledningar för andra element.

Jag vidhåller mytens värde, och borde kanske snarare prata om just myter än om religion – även om det kanske är ett lika förvirrande begrepp för vissa. De ska inte användas för att bedra, utan för att förstärka vår livsuppfattning, och för det syftet hoppas jag att vi utvecklar myter som inte bara har vetenskapligt stöd utan tar till vara de osannolikt vackra saker som vetenskapen hjälpt oss upptäcka. Men det är också av den anledningen som det finns grund att uppskatta en kyrka som gradvis godtar mer och mer av förnuftiga förklaringar, därför att den kan fortsätta att på samma sätt att ge sammanhang samtidigt som den fördunklar desto mindre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *